Betűméret: A A A

ÁOK VI. évfolyam

 • Semmelweis Egyetem a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Semmelweis Egyetem 2. sz. (Tűzoltó utcai) Gyermekgyógyászati Klinika, Onkológiai Osztályai  Segédápoló munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Rész munkaidő (3 műszakos) A munkavégzés helye: Budapest, 1094 , Tűzoltó utca 7-9. A munkakörbe tartozó, illetve

Tájékoztató a VI. éves Gyermekgyógyászat gyakorlathoz

 • Aki az V. évfolyamot az I. sz. Gyermekklinikán töltötte, VI. évfolyamra nem jöhet át a II. sz. Gyermekklinikára!
 • Eligazítás: A gyakorlat első napján 09:00 óráig a Klinikai Titkárság előtt kell gyülekezni.
 • Időtartam: 7 hét gyakorlat + 1 hét szigorlati intervallum. Ebből: egy hét fertőző gyakorlat a Dékáni Hivatal által megjelölt időpontban a Szent László Kórházban; hat hét klinikai gyakorlat, melyet egy osztályon kell eltölteni (a beosztásnál a hallgatók igényeit igyekszünk figyelembe venni); az utolsó hét a vizsgára való felkészülésre illetve a hiányzások pótlására szolgál.
 • Külső gyakorlat: Akkreditált hazai képzőhelyeken a Neptun-programban megadott létszámban lehet a gyakorlatot teljesíteni, az intézetektől előzetesen engedélyt kell kérni. Külföldön a Neptun-programbanmegadott létszámban a fogadó intézet meghívólevele alapján, előzetes dékánhelyettesi és intézetvezetői engedéllyel lehet gyakorlatot telesíteni.
 • Egyéni tanrendesek: a Neptun-programban megadott létszámban intézetvezetői engedéllyel a megadott turnusoktól elérő időpontban is teljesíthetik a gyakorlatot.
 • A Klinika egyes osztályainak külön szabályait (védőköpeny, lábzsák… stb.) kérjük figyelembe venni.

A gyakorlattal kapcsolatos elvárások a Klinikán töltött gyakorlat esetén

 • Szigorló év: 8 hét
 • Alapvető feladat a csecsemő- és gyermekgyógyászat területén az alapvető készségek és ismeretek háziorvosi szintű elsajátítása. Önálló betegellátás szakorvosok irányítása és felügyelete mellett, mely magában foglalja a betegek vizsgálatát, a viziteken való részvételt, önálló betegreferálást, a betegellátással kapcsolatos dokumentumok elkészítését.
 • Egy hetes fertőző betegségek ellátása gyakorlat. Csecsemő- és gyermekgyógyászati beavatkozások végzése, megtekintése. Laboratóriumi eredmények értékelése, vérkép- és vizeletvizsgálat elemzés, a képalkotó vizsgálatok gyermekkori jellegzetességeinek elsajátítása. Speciális szak-konzultációkon való részvétel.
 • Önálló osztályos munka: a tutor irányításával (vizitelés, betegfelvétel, adminisztráció). A kijelölt osztályon a hallgató napi munkarendjét és időbeosztását a tutor határozza meg. A hiányzást minden esetben pótolni kell a gyakorlat utolsó hetében. A hiányzások száma pótlással sem haladhatja meg az ötöt. A gyakorlat teljesítését a napi rendszerességgel vezetett kartonon a tutor aláírásával igazolja. A hallgató gyakorlaton nyújtott munkáját a tutor külön lapon (minősítő lap) értékeli.
 • Professzori vizitek: minden viziten kötelező a részvétel (szerda – 3.osztály, 11:00; csütörtök – 5B osztály, 11:30; péntek – 2C osztály, 11:00). A hallgató saját osztályán egy vagy több beteg önálló referálása a viziten szintén kötelező.

Oktatással kapcsolatos ügyekben a munkaidőben állunk rendelkezésre :

Dr. Hauser Péter PhD.
tanulmányi felelős

 

Dr. Bakó Krisztina (moc.a1563492505kinil1563492505kkere1563492505yg@an1563492505itzsi1563492505rk.ok1563492505ab1563492505), Dr. Szijártó Annamária (moc.a1563492505kinil1563492505kkere1563492505yg@ai1563492505raman1563492505na.ot1563492505rajiz1563492505s1563492505)
VI.évf. tanulmányi felelősök

Neptun rendszer (kurzus-, vizsgajelentkezés, jegybeírás), jelenléti ívek leadása, egyéb oktatási ügyek. Klinikai Oktatási Titkárság (Tűzoltó utcai épület tanterem melletti iroda)

Oktatási felelős: Nagy Zsuzsanna, mellék: 52892

email: uh.vi1563492505nu-si1563492505ewlem1563492505mes.d1563492505em@an1563492505naszu1563492505sz.yg1563492505an-ob1563492505azs1563492505

Konzultációk

Szigorlat