Betűméret: A A A

VI. évfolyam

Tájékoztató a VI. éves Gyermekgyógyászat gyakorlathoz

  • Eligazítás: A gyakorlat első napján 09:00 óráig a Klinikai Titkárság előtt kell gyülekezni.
  • Időtartam: 7 hét gyakorlat + 1 hét szigorlati intervallum. Ebből: egy hét fertőző gyakorlat a Dékáni Hivatal által megjelölt időpontban a Szent László Kórházban; hat hét klinikai gyakorlat, melyet egy osztályon kell eltölteni (a beosztásnál a hallgatók igényeit igyekszünk figyelembe venni); az utolsó hét a vizsgára való felkészülésre illetve a hiányzások pótlására szolgál.
  • Külső gyakorlat: Akkreditált hazai képzőhelyeken a Neptun-programban megadott létszámban lehet a gyakorlatot teljesíteni, az intézetektől előzetesen engedélyt kell kérni. Külföldön a Neptun-programbanmegadott létszámban a fogadó intézet meghívólevele alapján, előzetes dékánhelyettesi és intézetvezetői engedéllyel lehet gyakorlatot telesíteni.
  • Egyéni tanrendesek: a Neptun-programban megadott létszámban intézetvezetői engedéllyel a megadott turnusoktól elérő időpontban is teljesíthetik a gyakorlatot.
  • Ruha: a gyakorlatokhoz köpenyt biztosítunk. Személyi/diákigazolvány felmutatásával lehet a köpenyt felvenni illetve minden kedden és pénteken délelőtt cserélni az alagsori ruharaktárban. A gyakorlat befejeztével a hallgató igazolást kap a köpeny visszaadásáról. A Klinika egyes osztályainak külön szabályait (védőköpeny, lábzsák… stb.) kérjük figyelembe venni.

 A gyakorlattal kapcsolatos elvárások a Klinikán töltött gyakorlat esetén

  • Szigorló év: 8 hét
  • Alapvető feladat a csecsemő- és gyermekgyógyászat területén az alapvető készségek és ismeretek háziorvosi szintű elsajátítása. Önálló betegellátás szakorvosok irányítása és felügyelete mellett, mely magában foglalja a betegek vizsgálatát, a viziteken való részvételt, önálló betegreferálást, a betegellátással kapcsolatos dokumentumok elkészítését.
  • Egy hetes fertőző betegségek ellátása gyakorlat. Csecsemő- és gyermekgyógyászati beavatkozások végzése, megtekintése. Laboratóriumi eredmények értékelése, vérkép- és vizeletvizsgálat elemzés, a képalkotó vizsgálatok gyermekkori jellegzetességeinek elsajátítása. Speciális szak-konzultációkon való részvétel.
  • Önálló osztályos munka: a tutor irányításával (vizitelés, betegfelvétel, adminisztráció). A kijelölt osztályon a hallgató napi munkarendjét és időbeosztását a tutor határozza meg. A hiányzást minden esetben pótolni kell a gyakorlat utolsó hetében. A hiányzások száma pótlással sem haladhatja meg az ötöt. A gyakorlat teljesítését a napi rendszerességgel vezetett kartonon a tutor aláírásával igazolja. A hallgató gyakorlaton nyújtott munkáját a tutor külön lapon (minősítő lap) értékeli.
  • Professzori vizitek: minden viziten kötelező a részvétel (szerda – 3.osztály, 11:00; csütörtök – 5B osztály, 11:30; péntek – 2C osztály, 11:00). A hallgató saját osztályán egy vagy több beteg önálló referálása a viziten szintén kötelező.
Kategória: Magyar VI. évfolyam | A közvetlen link.